Cập nhật: 14:55 GMT - thứ sáu, 29 tháng 10, 2010

Nổ súng giữa hai miền Triều Tiên

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Quân đội Nam Hàn cho biết đã có nổ súng giữa Bắc và Nam Hàn hôm 29/10 tại khu vực biên giới trên bộ giữa hai nước, cho dù căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên có vẻ giảm bớt trong thời gian qua.

Quân đội Nam Hàn nói lính biên phòng của Bắc Hàn đã bắn hai loạt đạn vào một điểm canh gác của Nam Hàn, và ngay lập tức, lính Nam Hàn cũng bắn trả với ba loạt đạn.

Các sĩ quan cho biết phía Nam Hàn không bị thương vong gì, và họ chưa rõ lý do của các đợt bắn súng của Bắc Hàn cũng như đây là vụ việc tình cờ hay có chủ ý.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.