Cập nhật: 14:59 GMT - thứ sáu, 29 tháng 10, 2010

Đa phương hay song phương hóa?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhân dịp hội nghị thượng đỉnh Asean 17 đang nhóm họp tại Hà Nội và hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) sắp diễn ra, Giáo sư Vũ Dương Ninh, chuyên gia về quan hệ quốc tế từ Hà Nội, bình luận về quan hệ Việt - Mỹ và ảnh hưởng của liên hệ này tới quan hệ giữa Việt Nam và nước láng giềng Trung Quốc.

Nhưng trước hết, ông Vũ Dương Ninh cho Quốc Phương của BBC Việt ngữ biết phân tích theo quan điểm riêng của ông về một trong các vấn đề then chốt của khu vực là an ninh và tranh chấp lãnh hải trên biển Đông và lập trường nội bộ của các nước Asean.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.