Cập nhật: 11:09 GMT - thứ hai, 1 tháng 11, 2010

Giải cứu con tin ở Baghdad

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ít nhất 37 người thiệt mạng khi binh lính Iraq ập vào một nhà thờ Công giáo ở thủ đô Baghdad để giải cứu con tin đang bị phiến quân cầm giữ.

Trong số người chết có 25 con tin và bảy thành viên lực lượng an ninh Iraq, cùng ít nhất năm kẻ tấn công.

Khoảng 100 người đang ở bên trong nhà thờ Đức Mẹ Cứu rỗi để tham gia buổi lễ chiều khi bị tấn công.

Được tin các tay súng đã đòi trả tự do cho các dân quân al-Qaeda hiện đang bị giam tại Iraq.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.