Cập nhật: 10:30 GMT - thứ hai, 1 tháng 11, 2010

Suy nghĩ của cử tri độc lập

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Cử tri Mỹ, trong đó có cử tri gốc Việt, sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 2/11 này.

Ngoài các cử tri tỏ rõ thái độ ủng hộ cho ứng viên của Dân chủ hoặc Cộng hòa thì cũng có các cử tri thể hiện quan điểm mà họ mô tả là độc lập.

Ông Trần Duy Hưng, cử tri tại Quận Cam California, nói với Nguyễn Hoàng của ban Việt ngữ về kỳ vọng từ lá phiếu của mình:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.