Cập nhật: 20:14 GMT - thứ ba, 9 tháng 11, 2010

Trình diễn thời trang ở Nairobi

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Buổi trình diễn trong ''Lễ hội Thời trang và Nghệ thuật Phi châu'' diễn ra tại Vườn Quốc gia Nairobi hôm cuối tuần.

Hình thành năm 2008, lễ hội này do nhà tạo mẫu người Kenya, và là người sáng lập mẫu hàng KikoRomeo, Ann McCreath, chủ xướng.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.