Cập nhật: 13:37 GMT - thứ tư, 10 tháng 11, 2010

Công nghệ cao của Nhật bị đe dọa

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhật Bản đang muốn làm sao không quá lệ thuộc vào Trung Quốc cho đất hiếm vì nếu không có các kim loại quí này, phần lớn ngành sản xuất công nghệ cao có thể phải ngưng hoạt động.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.