Cập nhật: 15:55 GMT - thứ năm, 11 tháng 11, 2010

Hàng triệu bướm chúa đổ về rừng Mexico

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hàng triệu bướm chúa (Monarch butterflies) bắt đầu đổ về khu rừng bảo tồn bướm ở tiểu bang Michoacan, miền trung Mexico.

Loại bướm chúa bay qua hàng ngàn dặm đến đây để tránh đi mùa đông lạnh giá ở Canada và bắc Hoa Kỳ. Khi tới rừng Mexico với nhiệt độ ôn hòa, chúng sẽ ngủ đông và sinh sản.

Người ta có thể nhìn thấy bướm đậu nặng trĩu các cây cối trong khu rừng bảo tồn.

Đây là sự kiện hàng năm thu hút nhiều khách du lịch, các nhà khoa học cũng như chính người dân địa phương.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.