Cập nhật: 13:28 GMT - thứ năm, 11 tháng 11, 2010

Biểu tình của sinh viên Anh biến thành bạo lực

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhiều câu hỏi đang được đặt ra sau khi cuộc biểu tình phản đối việc tăng học phí của sinh viên Anh biến thành bạo lực.

Cuộc biểu tình của 50 ngàn sinh viên Anh hôm 10/11 tại London ban đầu diễn ra trong hòa bình.

Tuy nhiên, khi đám đông tiến đến tòa nhà nơi có trụ sở của đảng Bảo thủ cầm quyền, một nhóm sinh viên xông ra, phá vỡ hàng rào cảnh sát, đập cửa và cửa sổ, xông vào bên trong.

Cảnh sát được lệnh không can thiệp và vụ đối đầu căng thẳng diễn ra trong bốn tiếng đồng hồ.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.