Cập nhật: 16:14 GMT - thứ năm, 18 tháng 11, 2010

Phụ nữ Nga học múa thoát y để kiếm chồng giàu

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Phóng viên BBC, Rupert Wingfield-Hayes, đã gặp các phụ nữ Nga theo học một lớp múa cột thoát y với hi vọng kiếm được chồng giàu có.

Đây là hiện tượng cho thấy tình trạng giàu nghèo đang chia rẽ nước Nga ra sao.

Rất nhiều người Nga vẫn hết sức bảo thủ. Các phụ nữ muốn kiếm được chồng có địa vị cao, là trụ cột chăm lo cho gia đình.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.