Cập nhật: 16:32 GMT - thứ ba, 30 tháng 11, 2010

Wikileaks nói Trung Quốc 'muốn Triều Tiên thống nhất'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Thế giới đang quan tâm tới thông tin mà Wikileaks mới tung ra được mô tả là một loạt các tài liệu mật của Mỹ và lần này có cả tin về cách nhìn của một số quan chức Trung Quốc đối với chế độ ở Bình Nhưỡng.

Một tài liệu được Wikileaks tung ra ghi lại cuộc thảo luận hồi tháng 2/2010 giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nam Hàn và Đại sứ Mỹ tại Seoul.

Thứ trưởng Ngoại giao Nam Hàn được trích dẫn nói Trung Quốc sẽ chấp nhận một nước Triều Tiên thống nhất dưới sự lãnh đạo của Seoul và đồng minh một cách hòa dịu với Hoa Kỳ, chừng nào Triều Tiên không thù địch với Trung Quốc".

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.