Cập nhật: 07:40 GMT - thứ tư, 1 tháng 12, 2010

Trang Anh Ba Sàm hoạt động trở lại

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Trang điểm báo được nhiều người đọc Ba Sàm đã mở cửa trở lại vào thứ Tư 01/12 sau một tháng bị tin tặc đánh sập.

Tuy nhiên, địa chỉ của trang này đã thay đổi, nay là basam.us và basam.info vì địa chỉ cũ, theo chủ trang Ba Sàm, "đã bị bán cho người khác".

Nội dung thông tin trên trang mới cũng chưa được cập nhật đầy đủ như trước.

Chủ biên trang Ba Sàm, ông Nguyễn Hữu Vinh, nói chuyện với BBC.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.