Cập nhật: 16:23 GMT - thứ năm, 9 tháng 12, 2010

Cuốn sách đắc nhất thế giới - 7 triệu bảng Anh

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một cuốn ''Các loài chim Mỹ'' của John James Audubon vừa được bán đấu giá hơn 7 triệu bảng.

Bộ sưu tập của Lord Hesketh cũng bao gồm một phiên bản hiếm có của cuốn ''First Folio'' của Shakespeare mà nhà đấu giá Sotheby's nói là "cuốn sách quan trọng nhất trong toàn bộ nền văn học Anh".

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.