Cập nhật: 11:51 GMT - thứ tư, 15 tháng 12, 2010

Sinh viên Philippine chạy khỏa thân

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Vài chục nam sinh viên ở Manila tham gia chạy khỏa thân để kêu gọi công chúng lưu ý đến các vấn đề xã hội.

Sự kiện này do hội sinh viên Alpha Phi Omega (APO) tổ chức hàng năm.

Ban đầu như một lễ nghi truyền thống của sinh viên, sự kiện đồng thời có mục đích xã hội.

Năm nay các sinh viên kêu gọi sự chú ý của công chúng cho 45 nạn nhân của vụ nổ bom hồi tháng Chín.

Cảnh sát nghi đó là kết quả đấu đá của APO và một hội khác, nhưng cả hai đều phủ nhận điều đó.

APO bắt đầu chạy khỏa thân năm 1977, khi sinh viên phản đối việc tổng thống Ferdinand Marcos kiểm duyệt một cuốn phim của họ.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.