Cập nhật: 14:52 GMT - thứ năm, 16 tháng 12, 2010

Việt Nam: Cảnh sát 'tham nhũng nhất'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Minh bạch Quốc tế, tổ chức chống tham nhũng toàn cầu vừa thực hiện cuộc khảo sát về tham nhũng tại Việt Nam và 85 nước trên thế giới.

Nhân viên nghiên cứu phỏng vấn 1.000 người dân ở năm thành phố lớn, 62 % số người được hỏi cho rằng tham nhũng gia tăng tại Việt Nam trong ba năm qua, trong khi cảnh sát được cho là ngành đứng đầu tham nhũng ở Việt Nam.

Theo sau là các lĩnh vực như giáo dục, cán bộ nhà nước, nhân viên tư pháp.

Vậy phản ứng của chính phủ đối với khảo sát này ra sao?

Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, đại diện cho tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam cho BBC Việt Ngữ hay, chính phủ đánh giá nghiên cứu là "khách quan".

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.