Cập nhật: 16:22 GMT - thứ năm, 16 tháng 12, 2010

Đồn đoán về tân lãnh đạo Việt Nam

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Trong thời gian trước Đại hội hiện có nhiều đồn đoán về đường lối và nhân sự của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nhà báo Takeshi Fujitani, trưởng đại diện tờ Asahi Shimbun tại Bangkok, trong bài viết đăng trên trang web của báo hôm nay nói ông có trong tay bản dự thảo nhân sự cấp cao dự kiến sẽ được thông qua kỳ Đại hội XI trong tháng tới.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.