Cập nhật: 13:17 GMT - thứ sáu, 17 tháng 12, 2010

Assange tuyên bố sẽ hoạt động mạnh hơn

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Người sáng lập ra trang mạng Wikileaks, Julian Assange, tuyên bố giờ đây, khi anh đã được tại ngoại hầu tra, tổ chức của anh sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn.

Assange nói như vậy sau khi được tòa Thượng thẩm London cho tại ngoại.

Assange bị cáo buộc đã tấn công tình dục hai phụ nữ tại Thụy Điển vào tháng Tám năm nay. Anh luôn bác bỏ các cáo buộc này.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.