LS. Trần Lâm bào chữa cho ông Hà Vũ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Gia đình ông Cù Huy Hà Vũ mời thêm hai luật sư sau khi ông bị truy tố về tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Khoản 1, điểm C, điều 88, Bộ luật Hình sự.

Đó là luật sư Trần Lâm và Trần Vũ Hải.

Trước đó bà Nguyễn Thị Dương Hà đã mời luật sư Trần Đình Triển bào chữa cho chồng.

Nói chuyện với BBC chiều ngày 20/12, luật sư Trần Lâm cho biết những diễn tiến mới nhất của vụ án.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.