Cập nhật: 16:08 GMT - thứ năm, 23 tháng 12, 2010

Điểm các sự kiện thế giới năm 2010

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Năm 2010 đang qua đi và mời quý vị cùng phóng viên BBC Catherine Davis nhìn lại một số sự kiện chính trong năm qua trình bày của Nguyễn Hùng.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.