Cập nhật: 13:35 GMT - thứ năm, 30 tháng 12, 2010

Đan Mạch phá âm mưu khủng bố

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ngành an ninh và tình báo Đan Mạch công bố bắt giữ năm nghi phạm Hồi giáo trong vụ phá âm mưu tấn công khủng bố tại thủ đô Copenhagen.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.