Cập nhật: 13:23 GMT - thứ sáu, 14 tháng 1, 2011

Săn mồi với kỹ năng 'đi bộ nín thở'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Chương trình Human Planet của BBC tìm hiểu khả năng khám phá kho báu đại dương của con người với cơ hội xuống đáy biển cùng một ngư dân lặn không mang bình khí.

Ở độ sâu 20 so với mặt biển, ngư dân tại đảo Borneo săn bắt cá dưới đáy biển và họ có thể lặn mà không cần ngoi lên mặt nước tới 5 phút.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.