Cập nhật: 14:04 GMT - thứ hai, 17 tháng 1, 2011

Ngoại trưởng ASEAN họp ở Indonesia

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Các ngoại trưởng ASEAN họp ở Indonesia với câu chuyện an ninh khu vực được báo chí quan tâm đặc biệt, từ nhu cầu hòa giải giữa phe quân đội nắm quyền và Aung San Suu Kyi cho đến bộ nguyên tắc ứng xử với Trung Quốc.

Indonesia cũng nhắc đến căng thẳng biển đông giữa Trung Quốc và các nước Asean, đặc biệt là việt Nam, nhấn mạnh đến sự cần thiết của một qui tắc ứng xử sau 9 năm đàm phán, và muốn nói chuyện cả khu vực trong khi Trung Quốc chỉ muốn đàm phán song phương.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.