Cập nhật: 14:59 GMT - thứ hai, 24 tháng 1, 2011

Trò chuyện với chủ quán phở 35 đô ở HN

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Gần đây quý vị theo dõi trang BBC chắc đã hay tin về một quán phở có món Bấm phở bò giá kỷ lục hơn 35 USD/bát ở Hà Nội.

Đây là quán phở Cali, do ông Tôn Lâm, Việt kiều Mỹ, mở.

Trong chuyến về Hà Nội công tác vừa rồi, Hồng Nga của ban Việt ngữ đã gặp và nói chuyện với ông Lâm.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.