Cập nhật: 15:34 GMT - thứ tư, 26 tháng 1, 2011

Lao động TQ đi xe máy về quê ăn Tết

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hàng triệu người Trung Quốc đang có hành trình về quê ăn Tết âm lịch bằng nhiều phương tiện.

Tết âm lịch 2011 của người Trung Quốc sẽ rơi vào ngày 3/2 dương lịch năm nay.

Hàng trăm ngàn lao động di cư tại Quảng Đông chọn xe máy làm phương tiện đi về nhà, cho dù hành trình có thể dài và mất nhiều thời gian.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.