Cập nhật: 12:29 GMT - thứ năm, 27 tháng 1, 2011

Việt Nam gia tăng ứng phó với thiên tai

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ngày 26/1 vừa xảy ra trận động đất ngoài khơi Vũng Tàu, cách TP Hồ Chí Minh gần 200 cây số với độ rung là 4,7 độ Richter. Theo quan sát trong nước, người dân ở TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu cảm thấy mặt đất rung nhẹ. Hai đợt dư chấn về sau, cách nhau 30 giây cũng được nhiều người cảm nhận sau đó. Một vài cao ốc văn phòng tại TP Hồ Chí Minh yêu cầu nhân viên sơ tán xuống đất. Theo TS Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Trung tâm Trung tâm Báo tin động đất và Sóng thần quốc gia, không một nước nào có thể dự báo chính xác thời điểm xảy ra động đất, và Việt Nam cần tăng cường khả năng ứng phó sau động đất, sóng thần.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.