Cập nhật: 11:59 GMT - thứ hai, 31 tháng 1, 2011

Hàng chục người Việt bị hủy tour tới Cairo

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Những bất ổn tại Cairo và một số thành phố khác tại Ai Cập đã ảnh hưởng tới nhiều khách du lịch Việt Nam tới Trung Đông.

Chỉ riêng tại hãng Du lịch Việt, khoảng 60 khách đã bị hủy tour du lịch tới Cairo.

Ông Trần Long, giám đốc công ty, nói hiện hãng đang hoãn vô thời hạn các tour tới Ai Cập và cả những nước như Israel và Jordan.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.