Cập nhật: 16:00 GMT - thứ năm, 10 tháng 2, 2011

Tại sao người Việt chọn mèo cho 12 con giáp?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tiếp tục cuộc mạn đàm quanh chuyện tại sao người Việt chọn mèo cho 12 con giáp, xin giới thiệu đến độc giả hai ý kiến trên đây.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.