Cập nhật: 15:49 GMT - thứ sáu, 11 tháng 2, 2011

Đóng cửa trại tị nạn người Thượng ở Campuchia

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Năm mươi người Thượng từ trại tị nạn ở Campuchia vừa được cho đi định cư tại Canada.

Được biết trại thanh lọc người Thượng, đặt dưới sự bảo trợ của Cao ủy LHQ về người tỵ nạn sẽ đóng cửa vào ngày 15/2, theo yêu cầu của chính phủ Campuchia.

Phóng viên Phạm Khiêm từ Bangkok theo dõi diễn biến và cho biết tình hình những người Thượng được tái định cư ở nước thứ ba cũng như những người bị "kẹt lại" ra sao.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.