Cập nhật: 13:08 GMT - thứ ba, 15 tháng 2, 2011

Thư ký của Tướng Giáp lên tiếng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đại tá Nguyễn Văn Huyên, trợ lý của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, cảnh báo chuyện giả mạo văn bản của vị tướng huyền thoại.

Đại tá Huyên khẳng định với BBC qua điện thoại ngày 15/2 về chuyện một bức thư mạo danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đó là thư "Đề nghị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp" gửi các đồng chí Nông Đức Mạnh Tổng Bí thư, Nguyễn Minh Triết Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng, Trương Hòa Bình Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đồng kính gửi toàn thể nhân dân Việt Nam".

Lá thư được nói trên đề ngày 07/01, đề cập đến một số chuyện chính trị hiện nay tại Việt Nam.

Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn với Đại tá Nguyễn Văn Huyên, được phát trên làn sóng của đài BBC về Việt Nam ngày 15/2/2011.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.