Cập nhật: 16:17 GMT - thứ năm, 17 tháng 2, 2011

Trung Quốc làm nguội bất động sản

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Trung Quốc vừa đưa ra quy định mới giới hạn di dân lên thành phố xin việc làm mua nhà đất.

Biện pháp này được coi là để hạ nhiệt thị trường bất động sản tại Trung Quốc, vốn tăng quá mạnh và có yếu tố bong bóng trong đó.

Phái viên khu vực ở Bangkok của BBC tiếng Việt là Phạm Khiêm có thêm giải thích về các qui định mới nhất ở Trung Quốc trong mối tương quan với các nước láng giềng.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.