Cập nhật: 15:59 GMT - thứ sáu, 18 tháng 2, 2011

BBC giảm phát thanh, tăng báo điện tử

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

BBC Global News vừa công bố chi tiết kế hoạch ngưng một loạt chương trình radio trên làn sóng ngắn của bộ phận phát thanh để chuyển hướng vào mạng Internet và truyền hình.

Ông Peter Horrocks, Tổng giám đốc BBC Global News, tức Khối Quốc tế của Tập đoàn Truyền thông Anh Quốc này đưa ra kế hoạch chi tiết hơn về cải tổ nhằm đáp ứng yêu cầu cắt giảm ngân khoản từ Bộ Ngoại giao Anh, cơ quan vẫn chi tiền cho Thế giới vụ (World Service) cho đến năm tài khóa 2013/14, trước khi đài gia nhập BBC nội địa.

Với Ban Tiếng Việt, chương trình 15 phút lúc tối ngày thứ Bảy 26/3 giờ Việt Nam, sẽ là buổi phát thanh cuối cùng. Trưởng Ban Việt ngữ Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.