Cập nhật: 14:04 GMT - thứ ba, 22 tháng 2, 2011

Người Việt quan tâm tình hình Libya

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Các sự kiện đang diễn ra tại Libya cũng như tại nhiều nơi ở Bắc Phi vừa qua cũng được nhiều người tại Việt Nam chú ý, đặc biệt là những người hoạt động dân chủ.

Từ Hà Nội, một nhà vận động là luật sư Lê Quốc Quân nói với BBC rằng "Phong trào biểu tình đòi dân chủ, chống độc tài ở Bắc Phi là tất yếu phải xảy ra và đã xảy ra".

"Độc tài trong nhiều năm, nhiều thập kỷ, lờ đi các quyền của dân chúng thì phải đến lúc xảy ra, tôi rất vui là nó đã xảy ra, dù có mất mát, hy sinh,"

"Người dân thực sự chứng minh rằng quyền lực của họ có thể lật đổ độc tài, đem lại dân chủ."

Khi được hỏi về liên hệ với Việt Nam, Luật sư Quân cho rằng xét tới vị trí địa lý, và các nguyên nhân khác nhau thì có thể không có nhiều liên hệ nhưng về cơ bản thì có yếu tố đấu tranh đòi quyền chính trị là giống nhau.

"Tôi không nghĩ là có nhiều khả năng có tác động ở Bắc Phi đến Việt Nam nhưng ở Việt Nam hiện có chế độ một đảng, người dân không có quyền bầu ra những người lãnh đạo nên trước hay sau thì người dân cũng sẽ đứng lên, đòi các quyền đó."

"Nếu nhà nước không tự tiến hành dân chủ thì sẽ có lúc người dân đứng lên đòi chuyện đó."

Toàn bộ bài phỏng vấn với LS Lê Quốc Quân được phát về Việt Nam trên làn sóng của đài BBC vào tối 22/2/2011.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.