Cập nhật: 16:43 GMT - thứ hai, 21 tháng 2, 2011

Dân Libya phá đổ sách Xanh

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Video từ nhiều nơi tiếp tục chuyển về những hình ảnh từ các sự kiện diễn ra ở nhiều thành phố lớn của Libya.

Có nơi người dân tập trung ở quảng trường trung tâm và phá các tượng đài Sách Xanh ghi lời dạy của lãnh tụ Gaddafi.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.