Cập nhật: 12:18 GMT - thứ tư, 2 tháng 3, 2011

Tình cảnh di tản hỗn loạn ở biên giới Libya

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Các đám đông chạy trốn khỏi tình trạng bạo động ở Libya đã đổ về khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia, gây nên cảnh hỗn loạn, khiến nhân viên biên phòng Tunisia xử lý không kịp.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.