Cập nhật: 13:53 GMT - thứ năm, 3 tháng 3, 2011

Bradley Manning bị buộc tội tiếp tay cho kẻ thù

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Quân đội Mỹ đưa ra 22 tội trạng mới cho Bradley Manning, người lính bị nghi phát tán dữ liệu đánh cắp cho trang Wikileaks.

Các tội trạng mới bao gồm tội tiếp tay cho kẻ thù và tội này có thể lĩnh án tử hình mặc dù bên công tố quân đội nói họ sẽ đề nghị án tù chung thân.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.