Cập nhật: 11:34 GMT - thứ hai, 7 tháng 3, 2011

Phe nổi dậy vẫn giữ được Misrata

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Các lực lượng trung thành với đại tá Gaddafi đã tìm cách chiếm lại các địa điểm đang nằm trong tay phe nổi dậy.

Quân đội chính phủ với xe tăng tiến vào Misrata nhưng bị đánh bật trở ra, dân địa phương cho biết.

Một phát ngôn nhân của phe nổi dậy ở Misrata, Mohammed Benrasali, nói với BBC hàng chục người thiệt mạng trong trận giao tranh này.

Hình ảnh không kiểm chứng được cho thấy cảnh ăn mừng ở Misrata sau đó.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.