Cập nhật: 16:09 GMT - thứ hai, 14 tháng 3, 2011

Thủ tướng Trung Quốc thúc giục 'cải tổ chính trị'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tại cuộc họp báo vào cuối kỳ họp quốc hội ở Bắc Kinh, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói hiện tại vấn đề tham nhũng là mối nguy lớn nhất, và để diệt tận gốc cần phải cải tổ cơ chế.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.