Cập nhật: 14:04 GMT - thứ năm, 17 tháng 3, 2011

TS. Nguyễn Đình Đăng nói về động đất ở Nhật

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Có nhiều lo ngại quanh về cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Nhật.

Tuy vậy, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Đăng, một người Việt đang làm tại viện RIKEN, Viện nghiên cứu Lý-Hóa của Nhật Bản, nói với BBC rằng cần bình tĩnh nhìn nhận vấn đề.

Ông nêu bật sự bình tĩnh và kỷ luật của người Nhật giữa cơn khủng hoảng, và cho rằng nhiều tờ báo ở Việt Nam đã thổi phồng gây hoang mang cho nhiều độc giả.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Đăng cũng giải thích sự khác nhau giữa tai họa Chernobyl năm 1986 và những gì đang xảy ra ở Nhật:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.