Cập nhật: 12:58 GMT - thứ sáu, 18 tháng 3, 2011

Dân chúng Benghazi vui mừng trước Nghị quyết của LHQ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Những người chống đại tá Gaddafi đã vui mừng trước tin Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết cho phép dùng quân sự để bảo vệ thường dân ở Libya.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.