Cập nhật: 14:11 GMT - thứ sáu, 18 tháng 3, 2011

Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Chủ nhiệm Văn phòng, kiêm người phát ngôn của Quốc hội, ông Trần Đình Đàn xác nhận không có gì thay đổi trong dự án điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.