Cập nhật: 12:16 GMT - thứ hai, 21 tháng 3, 2011

Dùng voi đi quyên tiền

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Du khách ở Khaosan, Bangkok, hôm 21/3 đã ngạc nhiên thích thú khi thấy voi và vũ công dân tộc xuống đường.

Đây là sáng kiến của trại voi hoàng gia Ayutthaya Kraal để quyên tiền giúp nạn nhân động đất ở Nhật.

Thái Lan đã giúp Nhật 205 triệu baht (6,77 triệu USD) và ít nhất 24 tấn nhu yếu phẩm.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.