Cập nhật: 12:02 GMT - thứ hai, 21 tháng 3, 2011

Bản doanh của Gaddafi ở Tripoli trúng tên lửa

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tối hôm qua một tên lửa của liên quân bắn trúng bản doanh của đại tá Gaddafi ở Tripoli.

Phát ngôn nhân của chính phủ Libya nói đó là một cơ sở hành chính, và là phép lạ khi không có ai tử vong.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.