Cập nhật: 13:47 GMT - thứ năm, 24 tháng 3, 2011

Thăm làng bị sóng thần tàn phá

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Những cố gắng cứu trợ vẫn đang tiếp diễn tại Nhật Bản trong lúc hàng trăm ngàn người còn phải tá túc tại các khu ở tạm.

Phóng viên Roland Buerk của BBC đã tới tỉnh Iwate để chứng kiến công tác cứu trợ.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.