Cập nhật: 15:37 GMT - thứ năm, 24 tháng 3, 2011

Lạm phát VN lên gần 14 phần trăm

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam trong tháng Ba đã tăng lên 2,17% từ tháng Hai vừa qua, tức là tăng 13.89% so với cùng thời gian trong năm ngoái.

Đây là mức tăng lớn nhất từ 25 tháng qua, theo Reuters trích thuật các nguồn tin của chính quyền.

Kinh tế gia Bùi Kiến Thành từ Hà Nội bình luận về tình hình lạm phát lên cao và các biện pháp của chính phủ Việt Nam.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.