Cập nhật: 13:07 GMT - thứ hai, 28 tháng 3, 2011

Phỏng vấn 'gián điệp nằm vùng' của Nga

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Trong cuộc phỏng vấn giành riêng cho BBC, Anna Chapman nói cô sẽ không bao giờ xác nhận hay phủ nhận có phải là gián điệp của Nga hay không.

Cô Chapman bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ Hè năm ngoái cùng với chín người khác được cho là gián điệp của Nga.

Trên đây là cuộc phỏng vấn do phóng viên BBC ở Moscow Steve Rosenberg thực hiện.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.