Cập nhật: 15:31 GMT - thứ hai, 28 tháng 3, 2011

Nato bắt đầu chỉ huy chiến dịch của liên quân ở Libya

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Liên quân mở các đợt không kích vào thị trấn Sirte, quê hương Đại tá Muammar Gaddafi, nằm trên đường tiến về phía Tây của phe nổi dậy.

Trong hai ngày nay, với sự yểm trợ bằng máy bay và tên lửa của liên quân, phe nổi dậy đã chiếm một số làng xóm và địa điểm chế biến dầu lửa, trong đó có Ras Lanuf, Brega, Uqayla và Bin Jawad. Trước đó phe nổi dậy lấy lại Ajdabiya.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.