Cập nhật: 13:00 GMT - thứ hai, 4 tháng 4, 2011

Nhà chức trách không tuyên bố gì về Ngải Vị Vị

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nghệ sỹ nổi tiếng đồng thời là nhà hoạt động Ngải Vị Vị bị giới chức chặn ở sân bay Bắc Kinh khi đáp máy bay đi Hồng Kông và hiện không ai biết ông đang ở đâu.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.