Cập nhật: 13:26 GMT - thứ ba, 12 tháng 4, 2011

50 năm ngày Gagarin bay vào vũ trụ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Cách đây 50 năm, vào ngày 12/4/1961, nhà du hành Liên Xô Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ, đưa ngành nghiên cứu vũ trụ vào kỷ nguyên mới.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.