Cập nhật: 14:18 GMT - thứ năm, 14 tháng 4, 2011

Hội nghị Thượng đỉnh nhóm BRICS tại Bắc Kinh

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lãnh đạo các nền kinh tế đang lên, được gọi là Bric, bao gồm các nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay, là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nga đã kêu gọi có thêm ảnh hưởng.

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi cải cách cho trật tự tài chính toàn cầu.

Brics hiện đóng góp 40% dân số thế giới và chiếm 20% sản lượng kinh tế toàn cầu.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.