Cập nhật: 11:58 GMT - thứ sáu, 15 tháng 4, 2011

'Gaddafi phải ra đi'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lãnh đạo Anh, Pháp và Hoa Kỳ ra thư chung nói không thể có hòa bình tại Libya chừng nào lãnh đạo Gaddafi còn tại vị.

Tuyên bố nói rằng các lãnh đạo vẫn đoàn kết và cam kết rằng chừng nào lãnh đạo Gaddafi còn tại vị, chừng đó các cuộc không kích của Nato sẽ còn tiếp tục.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.