Cập nhật: 14:03 GMT - thứ ba, 19 tháng 4, 2011

Gần 1000 người di tản khỏi Misrata ở Libya

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Một con tàu chở những người bị thương và công nhân di trú vừa rời khỏi thành phố Misrata đang bị bao vây của Libya, và được đưa tới căn cứ của phe nổi dậy ở Benghazi.

Nhân viên của tổ chức cứu trợ và thường dân tại Misrata cho biết tình hình tại đây thật "tuyệt vọng".

Họ cho biết đang bị thiếu thực phẩm, điện, nước và thuốc mehn trong khi lực lượng trung thành với Đại tá Muammar Gaddafi tăng cường pháo kích thành phố.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.